info@baleeone.com Tổng giám đốc: Kelly Le +1-(808)-729-8611 _ +(84)-866-943-277 _ liên hệ đầu tư: Linh Hatton +1-(808) 895 3402
BALEE ONE - Dược Phẩm, Mỹ Phẩm Organic
CÔNG TY TNHH BALEE ONE THƯƠNG HIỆU ADELA INC - DOANH NGHIỆP UY TÍN NGÀNH Y DƯỢC
CÔNG TY TNHH BALEE ONE THƯƠNG HIỆU ADELA INC - DOANH NGHIỆP UY TÍN NGÀNH Y DƯỢC
 CÔNG TY TNHH BALEE ONE THƯƠNG HIỆU ADELA INC ĐƯỢC VINH DANH DOANH NGHIỆP UY TÍN NGÀNH Y DƯỢC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI THẦY THUỐC CỦA NHÂN DÂN